"Läheisen tunteet j...
 
Notifications
Clear all

"Läheisen tunteet ja kokemukset syöpää sairastaneen rinnalla"

1 Posts
1 Users
0 Reactions
1,062 Views
Mirri
(@mirri)
Noble Member
Joined: 2 vuotta ago
Posts: 2381
Topic starter  

"LÄHEISEN TARINA
Läheisen tunteet ja kokemukset syöpää sairastaneen rinnalla

Tarja Hartikainen
Pro gradu tutkielma

Sosiaalipsykologia

Yhteiskunta- ja kauppatieteiden laitos

Itä-Suomen yliopisto

Kevät 2018

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää läheisten kokemuksia ja tunteita syöpää sairastaneen rinnalla.
Tavoitteena on saada selville, miten läheiset kuvaavat kirjoittamillaan tarinoilla tiedonsaannin hetkeä,
kokemusta, heränneitä tunteita, arkea ja saamaansa tukea sekä miten he kuvaavat elämän muutosta.

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on narratiivisuus, jonka tavoitteena on nostaa esille
kirjoittajien tarinoiden henkilökohtaista luonnetta. Toisena analyysitapana on sisällön analyysi, jonka
avulla tarinoista saadaan esille erilaiset tunneilmaisut, arjen kuvaukset ja vertauskuvat. Myös
tarinoiden kirjoittamisen herättämiä tunteita nostetaan esille.

Tutkimusaineisto koostuu viidestä tarinasta ja yhdestä pitkästä blogitekstistä, jotka kertovat
seitsemästä henkilöstä. Aineisto on kerätty virallisen kirjoituskutsun avulla, joka on lähetty aiheesta
kiinnostuneille kirjoittajille.

Tutkimuksen tuloksena todetaan, että traumaattinen kokemus halutaan jakaa avoimesti. Läheisen
tunteet ja kokemukset syövän sairastaneen rinnalla ovat monimuotoisia, ilmaisut vahvoja ja
kokemukset elämää muuttavia. Tarinan kirjoittamisen avulla läheinen pystyy jäsentämään
kokemustaan ja rakentamaan merkityksen antoja. Tarinan kirjoittaminen mahdollistaa kirjoittajalle
tunteiden käsittelyn omista lähtökohdista. Vakavan sairauden kohdatessa läheiset ovat yksin ja heidän
vahvuutta tarvitaan arjessa asioiden hoitamisessa."

https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/19526/urn_nbn_fi_uef-20180608.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Poistin toiseen kirjoittajaan kohdistuneen allekirjoitukseni, koska se oli aivan hirveä.


   
Quote
Share: